Zorgatelier Anke

Na maanden van voorbereidingen is het dan zover. Zorgatelier Anke is van start. Creatieve dagbesteding voor mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel). Een kleinschalig zorgatelier waar we samen de dag kleur geven. www.zorgatelieranke.nl